Organisatie WOU

Doelstelling WOU:

Het op laagdrempelige manier aanbieden van opera aan (nieuw) publiek, musici en zangers, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het organiseren van een laagdrempelig scratchoperaproject waarbij musici en zangers in korte tijd een opera instuderen en tegen geringe vergoeding uitvoeren voor publiek


Het bestuur van de Stichting Weekend Opera Utrecht bestaat uit:
Mw. E. Pelgrom, voorzitter
Dhr. J. van Maanen, algemeen bestuurslid
Mw. M. Sanders-De Wit, algemeen bestuurslid


Stichting Weekend Opera Utrecht
Henri Dunantlaan 1
7261 BW Ruurlo

KVK: 57729921
Bankrekeningnr: NL61 INGB 0000 6426 72


Jaarverslagen:

Verslag Weekend Opera Utrecht 2018

Verslag Weekend Opera Utrecht 2019

Verslag Weekend Opera Utrecht 2020

Financieel jaarverslagen:

Jaarrekening 2019 Stichting Weekend Opera Utrecht

speelt jaarlijks een opera in Vredenburg